Program

Hygienická a bezpečnostní opatření v Lucerna Music Baru

Milí návštěvníci Lucerna Music Baru,

jak pravděpodobně již víte, na kulturních akcích ve vnitřních prostorech platí omezení z důvodu protikoronavirových opatření, které upravuje mimořádné opatření MZČR ze dne 16. 9. 2020 (Č. j.: MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN) a nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy ze dne 17. 9. (Č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN).

Uspořádání Lucerna Music Baru je přizpůsobeno současným nařízením Ministerstva zdravotnictví, takže každý návštěvník bude mít přiřazené své místo na sezení. Číslo svého místa obdrží návštěvník na vstupu. V klubu bude i dostatek místa na tanečním parketě.

Uvědomujeme si, že naši návštěvníci mohou mít obavy z případné nákazy, proto jsme zavedli hygienická opatření, díky kterým je prostředí Lucerna Music Baru bezpečnější:

– klimatizace klubu je ošetřena speciálním přípravkem Liquicid Air, který kontinuálně dezinfikuje klimatizaci a vzduchotechniku a zároveň i vzduch, který jí prochází
– zavedli jsme bezhotovostní platby na barech
– v klubu je dostatečné množství dezinfekce v bezdotykových stojanech
– na barech jsme instalovali průhledné přepážky, které chrání jak vás, tak i naše zaměstnance

Dále jsme v souvislosti s aktuálními nařízeními zavedli tyto základní bezpečnostní a hygienická pravidla:

1. Prosíme před vstupem na akci dodržujte odstup 2m.

2. Používejte po celou dobu akce ochranné roušky. Vstup bez roušky nebude do klubu umožněn.

3. Dbejte zvýšené hygieny při návštěvě toalet, používejte desinfekci a častěji si myjte ruce.

4. Prosíme o ohleduplnost k druhým, po celou dobu akce se snažte dodržovat bezpečný odstup od druhých.

5. Na místě je zajištěn dozor proškolené pořadatelské služby, prosím respektujte jejich doporučení.

6. Snažte se využívat bezhotovostních plateb na barech.

7. V případě nevolnosti nebo jiných zdravotních potížích se prosím obraťte na pořadatelskou službu u vstupu.

8. Pokud se necítíte dobře, buďte ohleduplní k druhým a pečlivě prosím zvažte svou účast na akci.

Předem děkujeme za respektování a dodržování pravidel a těšíme se na vaši návštěvu.

Lucerna Music Bar