Program

Hygienická a bezpečnostní opatření na Lucerna Music Bar Open Air

Kapacita koncertního areálu je přizpůsobena aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. Stejně tak hygienická a bezpečnostní pravidla se v areálu řídí aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Prosíme návštěvníky, aby po celou dobu akce používali ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor FFP2 nebo KN95). Přesný popis pravidel najdete na vstupu do areálu. Předem děkujeme za jejich respektování.

Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR je vstup do prostor akce možný pouze po předložení potvrzení o bezinfekčnosti:
1. Očkování proti onemocnění covid-19
– po aplikaci druhé dávky nejméně 14 dní
– po aplikaci jednodávkového schématu nejméně 14 dní
2. RT-PCR (PCR test) vyšetření s negativním výsledkem ne starší než 7 dní
3. POC (antigenní test) vyšetření s negativním výsledkem ne starší než 72 hodin
4. Absolvování testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ve škole nebo školském zařízení podle jiného mimořádného opatření MZČR. Test může být v tomto případě určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou. Test ne starší než 72 hodin. Tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
5. Prodělání nemoci covid-19, laboratorní potvrzení ne starší než 180 dní

V případě zaměstnaneckého testování se uznává pouze test provedený oficiálně zdravotníkem a prokazuje se certifikátem o provedení testu. Samotesty se v tomto případě neuznávají.

Tyto pravidla se netýkají dětí do dovršení 6 let věku.