Program

Hygienická a bezpečnostní opatření v Lucerna Music Baru

Kapacita klubu je přizpůsobena aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. Stejně tak hygienická a bezpečnostní pravidla se v klubu řídí aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Prosíme návštěvníky, aby po celou dobu akce používali ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor FFP2 nebo KN95). Přesný popis pravidel najdete na vstupu do klubu. Předem děkujeme za jejich respektování.

Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR, které je platné od 22. 11. 2021, je vstup do prostor klubu možný pouze po splnění jedné z následujících podmínek:

1. Očkování proti onemocnění covid-19
– 14 dní po aplikaci druhé dávky
– 14 dní po aplikaci jednodávkového schématu

2. Prodělání nemoci covid-19, laboratorní potvrzení ne starší než 180 dní.

3. RT-PCR test s negativním výsledkem ne starší než 72 hodin, pokud se jedná:
a) o osobu mladší 18 let

b) o osobu, která se nemůže podrobit očkování proti covid-19. Tuto skutečnost je zapotřebí doložit záznamem z Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím informace, že se daná osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím informace, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování podrobit.

c) o osobu, která byla očkována proti onemocnění covid-19, ale nemá ještě ukončené očkování a nesplňuje tak podmínky bodu 1. Tuto skutečnost je zapotřebí prokázat platným potvrzením.

Tyto pravidla se netýkají dětí mladších 12 let.